Krzysztof Czyżewski na Festiwalu Dobrego Słowa w Poznaniu

Dobrostan. Spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim

7 października 2022 r. godz. 18.30 - Spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim

Spotkanie organizowane przez Fundację Dobrostan w ramach III edycji Festiwalu Dobrego Słowa 2022. Salon Mickiewicza pod Kopułą, Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Fredry 10

Serdecznie zapraszamy na niezwykłe spotkanie z animatorem kultury, poetą, eseistą, redaktorem i tłumaczem Krzysztofem Czyżewskim (absolwent filologii polskiej na UAM) wokół utworów poetyckich i fotografii artysty. Kanwą spotkania będą "Żegaryszki" Czyżewskiego skonstruowane na bazie haiku. Spotkaniu towarzyszyć będzie wernisaż wystawy zwojów fotografii przyrody połączonej z poetyckim słowem.

Krzysztof Czyżewski, ŻEGARYSZKI 2 i inne


Kolejna odsłona tegorocznego Festiwalu Dobrego Słowa to spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim 1 na rodzimym wydziale autora, które poprowadzi prof. Przemysław Czapliński (UAM). Kanwą spotkania z poezją przyrody będą „Żegaryszki”, zawierające 78 krótkich form poetyckich, z którymi korespondują zdjęcia przyrody polsko-litewskiego pogranicza, wykonane przez autora. Książka nawiązuje do starojapońskiej tradycji haiga, łączącej haiku, czyli możliwie najkrótszy wiersz, z obrazem. Haiku Czyżewskiego, to zminiaturyzowany do trzech wersów poetycki opis świata, zapis olśnień, wrażeń i refleksji, jakich dostarcza autorowi przeżywanie świata i obcowanie z naturą. „Żegaryszki”, są także zapisem wspomnień, spotkań i rozmów. Topografia książki obejmuje łąki, uroczyska, ustronia zwierząt i ostoje ludzi, ścieżki i jeziora pomiędzy wioskami Żegary, Krasnogruda i Dusznica na polsko-litewskim pograniczu w czasie czterech pór roku. We dworze w Krasnogrudzie Czesław Miłosz spędzał przed laty wakacje u ciotek., obecnie mieści się w nim Międzynarodowe Centrum Dialogu, prowadzone przez Ośrodek Pogranicze. Wystawa „Żegaryszki” (przygotowana przez Małgorzatę Sporek-Czyżewską) prezentuje fotografie przyrody polsko-litewskiego pogranicza wykonane przez autora książki.

Fundacja Dobrostan