7-10 lipca / Festiwal Miłosza w Krakowie

7-10 lipca Festiwal Miłosza w Krakowie

Po jedenastu latach Festiwal Miłosza powraca do frazy, która dziś sama ciśnie się na usta, tym razem w trojakiej wersji językowej: Rodzinna Europa | Родинна Європа | Родная Эўропа.

Patrząc na Wschód, będziemy jednocześnie wsłuchiwać się w najnowsze i najciekawsze odsłony poetyckiej polszczyzny. W całości stacjonarnie, raz w pałacu, raz na polu. Na festiwalowe wydarzenia zapraszamy od 7 do 10 lipca do Pałacu Potockich, który będzie centrum festiwalowym tegorocznej odsłony największego poetyckiego święta w Polsce, oraz do innych wierszoprzyjaznych miejsc w Krakowie.

W niedzielne 10 lipca popołudniu trwały rozmowy o pisaniu i wolności, a to za sprawą debaty Pisarka na wojnie, w której udział wzięły Maryja Martysiewicz, białoruska poetka, której przekład wierszy ukazał się w tomie Sarmatyja wydanym nakładem Wydawnictwa Pogranicze, a także Oksana Zabużko, ukraińska pisarka i eseistka, autorka wydanej ostatnio Planety Piołun. Autorki rozmawiały o (nie)przekładalności doświadczenia przemocy na język literatury i (nie)słyszalności.

Maryja Martysiewicz "Sarmatyja"

Sarmatyja Maryja Martysiewicz, Wydawnictwo Pogranicze, Sejny 2022 - książka wydana w partnerstwie z Festiwalem Miłosza w serii poetyckiej Inicjał

Maryja Martysiewicz

Maryja Martysiewicz urodziła się w 1982 roku w Mińsku. Tworzy w języku białoruskim. Jest autorką wierszy, opowiadań i esejów. Tłumaczy literaturę czeską, angielską, polską i ukraińską. Redaguje ukazującą się w Białorusi serię książek pisarzy amerykańskich pt. Amerykanka oraz serii Gradus. Jest też animatorką życia literackiego. Opublikowała m.in. Цмокі лятуць на нераст: эсэ ў вершах і прозе (Smoki lecą na tarło. Eseje wierszem i prozą, 2008), Амбасада: вершы свае і чужыя (Ambasada. Wiersze swoje i obce, 2011), Сарматыя (Sarmatyja, 2018), Як пазбыцца Маматута (Jak pozbyć się Mamatuta, 2020). Za tom poetycki Sarmatyja otrzymała nagrody „Książka 2018 roku” oraz im. Natalii Arsieńniewej. W 2022 roku poemat Sarmatyja w przełożeniu do polskiego Bohdana Zadury ukazał się w wydawnictwie Pogranicze w serii poetyckiej „Inicjał”. Mieszka w Mińsku.

Więcej na stronie Festiwalu Miłosza