KSIĘGA DOMU CZYLI KRONIKI RODZINNE

"Księga Domu czyli Kroniki Rodzinne" to działanie odnoszące się do pamięci rodzinnej, realizowane wraz z mieszkańcami czterech wiosek, położonych wokół Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, gdzie wciąż istnieje tradycja wielopokoleniowego domu.

W twórczym i aktywnym działaniu uczestniczy 9 rodzin. Pod opieką artystów samodzielnie wykonują drewniane makiety swoich domów i przygotowują publikację zatytułowaną „Księga Domu", która zawiera archiwalne fotografie, odnalezione dokumenty i spisane opowieści.

Najstarsi uczestnicy są przewodnikami pamięci dla młodych, którzy podczas warsztatów filmowych, dziennikarskich i fotograficznych poznali jak groma gromadzić i utrwalać ślady przeszłości.

Księga domu to także podróże do Warszawy i Wrocławia które dają możliwość odwiedzenia ważnych miejsc dla dziedzictwa kulturowego, miejsc przechowujących pamiątki historyczne.

Efektem pracy jest wystawa z prezentacją 9 ksiąg, której otwarciu towarzyszy wieczór opowieści.

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Dostępna.