BIBLIA DOMOWA ALBO SILVA RERUM

Domowa Biblia lub Silva Rerum to wielopokoleniowe, interdyscyplinarne działania skupiające mieszkańców okolic Sejn wokół pamięci domu i okolicy. Dla Dworu Miłosza i trzech wiosek wokół – Dusznicy, Żegar i Krasnogrudy powstanie Księga-pamiętnik dziejów tych miejscowości i rodzin je zamieszkujących. Czerpać będziemy ze wzorów dawnych silv, zapisując wspólnie z młodym pokoleniem opowieści o sąsiedzkich relacjach, daty wypadków dziejowych i rodzinnych, zjawiska atmosferyczne, i inne drobiazgi. Tworzeniu Księgi towarzyszyć będą warsztaty (dziennikarskie, filmowe, fotograficzne, literackie, plastyczne), spotkania i wywiady, podróże do miejsc, w których archiwizowane są filmy, fotografie i dokumenty z dziejów histori i kultury Polski. Projekt zakończy się uroczystą prezentacją Domowej Biblii, połączoną z wystawą, pokazem filmów i wieczorem opowieści. Planujemy pokazy Silvy Rerum w regionie, całej Polsce, a także w Litwie.