DOMOWE DZIEJOPISANIE

"Domowe dziejopisanie" to wielopokoleniowe i interdyscyplinarne działania mieszkańców wiosek wokół krasnogrudzkiego dworu i trzech okolicznych wiosek – Dusznicy, Żegar i Krasnogrudy. Społeczność tę charakteryzuje dwujęzyczność, wsie zamieszkują zarówno Litwini, jak i Polacy.

Międzypokoleniowe spotkania inicjują wspólną aktywność młodzieży i starszych, seniorzy pełnią rolę przewodników, noszących w sobie pamięć tradycji, dawnego świata.

Młodzi kronikarze stworzą archiwum historii opowiadanej przez najstarszych mieszkańców wsi Krasnogruda, Żegary i Dusznica.

Z zarejestrowanego materiału powstaje wielogłosowa osobista kronika dotycząca przeszłości miejsca, unikalny materiał dotyczący wspólnoty losów ludzi pragnących przechować pamięć rodzinną w formie małej publikacji - Kroniki.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego