Klasa Tradycji Wielokulturowych w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, 18.10.2023.

Klasa Tradycji Wielokulturowych, DZUP, kl. IVc, 18.10.2023

18. października 2023 kontynuujemy cykl zajęć pt: "Klasa Tradycji Wielokulturowych” z IV c z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sejnach (Spsejny) pani Alicji Staśkiel.

Wspaniałą lekcję muzealną o początkach Suwalszczyzny – o Łowcach Reniferów, Jaćwingach, Bałtach ich grodziskach, zajęciach, narzędziach jakimi się posługiwali, strojach, znaleziskach archeologicznych, o Górze Zamkowej i Szurpiłach - poprowadziła Grażyna Augustowska. Radosną częścią spotkania był pokaz replik pradziejowych lnianych strojów i przywdziewanie kompletów strojów, w które ubierali się dawni mieszkańcy naszych ziem - krajki do przepasania męskiej koszuli czy damskiej, krajki z zausznicami na czoło, napierśniki, koszule, zapaski.

Lekcja była wstępem do warsztatów praktycznych, artystycznych – tworzenia biżuterii i ozdób z miedzi - na wzór Jaćwieskich przedmiotów pochodzących z wykopalisk archeologicznych. Ostatnia część podróży do Muzeum Okręgowego w Suwałkach było zwiedzanie wystawy pt. „Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i Wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży”.