Inauguracja IV edycji Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza - Klasa Tradycji Wielokulturowych, 17. 10. 2023 r.

Klasa Opowieści o Sąsiadach, 17 października, klasa IV b

17. października rozpoczęła swój cykl zajęć pt: ”Klasa Tradycji Wielokulturowych” kl IV b z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sejnach (Spsejny) pani Anny Modzelewskiej.

To kolejna edycja Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza. Wspaniałą lekcję muzealną o początkach Suwalszczyzny – o Łowcach Reniferów, Jaćwingach, Bałtach ich grodziskach, zajęciach, narzędziach jakimi się posługiwali, strojach, znaleziskach archeologicznych, o Górze Zamkowej i Szurpiłach poprowadziła Grażyna Augustowska. Radosną częścią spotkania był pokaz replik pradziejowych lnianych strojów i przywdziewanie kompletów strojów, w które ubierali się dawni mieszkańcy naszych ziem - krajki do przepasania męskiej koszuli czy damskiej, krajki z zausznicami na czoło, napierśniki, koszule, zapaski.

Lekcja była wstępem do warsztatów praktycznych, artystycznych – tworzenia biżuterii i ozdób z miedzi - na wzór Jaćwieskich przedmiotów pochodzących z wykopalisk archeologicznych. Ostatnia część podróży do Muzeum Okręgowego w Suwałkach było zwiedzania wystawy pt. „Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i Wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży”. Program Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza prowadzi Bożena Szroeder.