Baranauskas - Rosenfeld - Miłosz

Baranauskas - Rosenfeld - Miłosz

Wystawa-instalacja na Łące Baltazara w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie

Na Łące Baltazara można spacerować tropem wierszy Baranauskasa, Rozenfelda i Miłosza. Wystawa powstałą w efekcie pracy uczestników projektu pod opieką artysty plastyka Wiesława Szumińskiego. Instalacja składasię z wybranych fragmentów poezji trzech poetów związanych z Sejneńszczyzną umieszczone (zakomponowane) na znalezionych na krasnogrudzkiej łące w obrębie parku kamieniach.

Wystawę oglądać można od pierwszych dni lipca, przez całe Lato w Pograniczu, oraz później. Wstęp jest wolny