Rozmowa z Krzysztofem Czyżewskim w Radiu Białystok

Krzysztof Czyżewski

Zapraszamy do odsłuchania rozmowy Krzysztofa Czyżewskiego z Andrzejem Bajguzem z Radia Białystok.

"Podróże po kulturze" - z Krzysztofem Czyżewskim rozmawia Andrzej Bajguz

Międzynarodowy Dzień Pisarza - jak reagują twórcy literatury w obecnej sytuacji wojny w Ukrainie?

Czy twórcy literatury czują jakieś szczególne zobowiązania, powinności?