Krzysztof Czyżewski - Wioska Teatralna 2022, Węgajty

Wioska Teatralna 2022, Węgajty

23 lipca 2022 - "W stronę Xenopolis" spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim, prowadzone przez Edwina Bendyka, Wioska Teatralna, Węgajty.

Węgajty. Symbioza - Wioska Teatralna 2022. Część pierwsza 22-26 lipca

Czas na pytanie, dokąd zmierzamy? Ale czy teraz, kiedy w odczuciach wielu ludzi dominują obawy i zagrożenia jest właściwa pora na wytyczanie kierunku? Zagrożenie wojną, zagrożenie kolejną falą pandemii, zagrożenie załamania się ekosystemu, głodem …

Więcej na stronie Wioski Teatralnej