Sejmik Literacki 2023 / 1-2 września

SEJMIK LITERACKI 2023 okładka

1 września 2023 - SEJMIK LITERACKI, Dwór Miłosza, Krasnogruda / 2023 m. rugsėjo 1 d - Literatūros seimelis/ Miłoszo dvaras, Krasnagrūda. godz. 17.00

"Pauzy w milczeniu” - 10 lat Polsko - Litewskiego Sejmiku Literackiego, spotkanie z udziałem Pisarzy i Poetów z Litwy i ich Tłumaczy z Polski. Prezentacja nowej publikacji Wydawnictwa Pogranicze “Pauzy w milczeniu, wybór współczesnej poezji litewskiej” w opracowaniu Agnieszki Rembiałkowskiej i Joanny Tabor.

"Pauzy w milczeniu” - 10 lat Polsko - Litewskiego Sejmiku Literackiego, spotkanie z udziałem Pisarzy i Poetów z Litwy i ich Tłumaczy z Polski. Prezentacja nowej publikacji “Pauzy w milczeniu, wybór współczesnej poezji litewskiej” w opracowaniu Agnieszki Rembiałkowskiej i Joanny Tabor.

Lenkų–lietuvių literatūros seimelio dešimtmečio minėjimas: susitikimas su lietuvių poetais ir prozininkais bei jų vertėjais iš Lenkijos. Lietuvių šiuolaikinės poezijos rinktinės “Pauzy w milczeniu”, kurią sudarė Agnieszka Rembiałkowska ir Joanna Tabor, pristatymas.

SEJMIK LITERACKI 2023 okładka