Sejmik Literacki / 19-21 sierpnia 2013 w Krasnogrudzie

19-21 sierpnia 2013  SEJMIK LITERACKI w Krasnogrudzie

W Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie miało miejsce spotkanie tłumaczy z Polski i Litwy „Sejmik Literacki” organizowane przez Litewski Związek Tłumaczy Literatury Pięknej oraz Fundację Pogranicze i Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach.

W ramach spotkania odbyły się liczne wykłady literackie, rozmowy i warsztaty prowadzone przez wybitnych twórców, tłumaczy, wydawców i znawców literatury z Litwy i Polski.

Gośćmi spotkania byli między innymi Birutė Jonuškaitė, Rasa Rimickaitė, Vytautas Dekšnys, Andrzej Franaszek, Paweł Huelle, Adam Pomorski.

Program spotkania:

19 sierpnia, poniedziałek
Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie

15.00  – OTWARCIE Sejmiku (Sala Powrotu)

Rasa Maželytė-Matulevičienė – prezes Litewskiego Związku Tłumaczy Literatury Pięknej
Daiva Daugirdienė – viceprezes Litewskiego Związku Tłumaczy Literatury Pięknej
Adam Pomorski – Przewodniczący Pen Clubu
Krzysztof Czyżewski – Fundacja Pogranicze, Ośrodek „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów”

16.00 – Prezentacja Międzynarodowego Centrum Dialogu – opowieść o miejscu. Prowadzenie Małgorzata Sporek-Czyżewska

17.15 – „Literatura litewska w Polsce”. Panel tłumaczy literatury litewskiej na temat ich zmagań i zainteresowań literackich.

20.00 – Koncert „Ejbike Mame” (Kawiarnia „Piosenka o porcelanie”, dwór w Krasnogrudzie)

20 sierpnia, wtorek
Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie

10.00 - Warsztat literacki: Adam Pomorski

15.00 - Panel „Literatura polska w Litwie” (Sala Powrotu)

Irena Aleksaitė, Birutė Jonuškaitė: Literatura polska w Litwie - bibliografia i konkurs na najpopularniejszą książkę polską w Litwie

Vyturys Jarutis, Wiele demonów przekład

Kazys Uscila, Korespondencja Jerzego Giedroyca i Czesława Miłosza – zwierciadło nielekkiej przyjaźni i owocnej współpracy

17.00 – Krzysztof Czyżewski, Literatura pogranicza: Miłosz-Baranauskas-Rosenfeld

18.15 – Andrzej Franaszek, Miłosz na pograniczu litewsko-polskim

20.30 – Café Europa: Birutė Jonuškaitė, Vladas Braziūnas, Paweł Huelle, Antanas A. Jonynas      (Kawiarnia „Piosenka o porcelanie”)

21 sierpnia, środa
Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie

10.00 – Warsztat literacki: Paweł Huelle, Opowieści pisarza z Morza Północnego

11.30 – Warsztat Literacki: Vytautas Dekšnys

12.30 – Podsumowanie spotkania: Krzysztof Czyżewski

Za http://www.kjoib.uw.edu.pl/kronika_2013.html

W dn. 19-21 sierpnia 2013 roku we Dworze Miłosza (siedzibie Międzynarodowego Centrum Dialogu) w Krasnogrudzie odbył się „Sejmik Literacki” – spotkanie tłumaczy z Polski i z Litwy. 

Program spotkania obejmował: dyskusje panelowe poświęcone literaturze litewskiej w Polsce i literaturze polskiej na Litwie (moderatorzy: Rasa Rimickaitė i Adam Pomorski; Birutė Jonuškaitė i Irena Aleksa); prezentacje z zakresu translatoryki (Vyturys Jarutis przedstawił przerażającą taksonomię „wielu demonów przekładu”, Kazys Uscila analizował - wydaną już częściowo w języku litewskim - korespondencję Jerzego Giedroycia i Czesława jako „zwierciadło nielekkiej przyjaźni i owocnej współpracy”); wykłady-rozmowy o literaturze na pograniczu i literaturze Pogranicza (rozmowa z Andrzejem Franaszkiem o Miłoszu, rozmowa z Krzysztofem Czyżewskim o Miłoszu, Baranauskasie, Rosenfeldzie); warsztaty translatorskie (omawiano przekłady poezji litewskiej i polskiej oraz prozy polskiej) i warsztaty literackie (dwugłos asocjacyjny Paweł Huelle - Vytautas Dekšnys). Tok tych zajęć przeplatały „opowieści o miejscu, opowieści o Pograniczu”: o historii i działalności Fundacji Pogranicze, Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”, Międzynarodowego Centrum Dialogu opowiadali gospodarze Dworu Miłosza w Krasnogrudzie – Małgorzata i Krzysztof Czyżewscy. 

Wieczorami w piwnicach dworu, w kawiarni literacko-artystycznej „Piosenka o porcelanie” rozbrzmiewała muzyka i poezja: 19 sierpnia odbył się tu koncert „Ejbike Mame” (pieśni z przedwojennych teatrów i kabaretów jidysz w wykonaniu Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej i muzyków Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego), a 20 sierpnia (w ramach cyklu „Café Europa”) koncert pieśni litewskich w wykonaniu rodziny Jurkūnasów oraz wieczór poetycki, podczas którego swoje wiersze czytali poeci Antanas A. Jonynas i Vladas Braziūnas, poetki Birutė Jonuškaitė i Janina Osewska, a także… prozaik Paweł Huelle. Uczestnicy Sejmiku Literackiego odwiedzili również sejneńską siedzibę Ośrodka „Pogranicze – sztuk, sztuk, kultur, narodów), gdzie mieli okazję zapoznać się z imponującą działalnością ośrodka. 

Warszawską bałtystykę reprezentowali zainteresowani problematyką translatorską wykładowcy (Małgorzata Gierałtowska, Bartłomiej Kowal, Agnieszka Rembiałkowska), absolwenci (Michał Piątkowski, Paulina Ciucka, Joanna Bożeńska, Alicja Jankowska) oraz bałtyści honorowi (doktoranci Wydziału Polonistyki Emilia Kolinko i Tomasz Jędrzejewski). 

Przygotowane przez Małgorzatę Gierałtowską i Paulinę Ciucką przekłady wierszy Liūnė Sutemy i Eugenijusa Ališanki analizowano podczas części warsztatowej „Sejmiku Literackiego”. Organizatorzy: Litewski Związek Tłumaczy Literatury Pięknej oraz Fundacja Pogranicze i Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach (koordynator – Agata Szkopińska).
http://pogranicze.sejny.pl/news,524,19_21_sierpnia_2013___sejmik_literacki_w_krasnogrudzie_.html 
(portal Archipelag „Pogranicze”)