Misterium Mostu / 2023

Misterium Mostu

Misterium Mostu

22 sierpnia 2023 roku, godz. 21.

W przestrzeni Niewidzialnego Mostu w Krasnogrudzie.

Misterium Mostu zbiera dramaty zerwanych więzi, idee, dźwięki i słowa, obrazy i gesty solidarności, wszystko do końca niewyrażalne w debatach, wieczorach autorskich, koncertach, spektaklach, wystawach, filmach, sympozjach i zbiorowych czytaniach poezji; wszystko, co niedopowiedziane, przyczajone między słowami i przyćmione w emocjach. Z końcem lata przychodzi czas żniw i ułożenia na skoszonej łące, umoszczonej w amfiteatr, stogu opowieści w formie przedstawienia. Będą z nami tragiczna śmierć i poezja Wiktorii Ameliny, Timothy’ego Snydera poszukiwanie prawdy o wolności, Iryny Mularczuk kobieta toczona/koszona wiatrem historii, Chalila Chalilewa „binbaszkjoraje” – rzeźby krymsko-tatarskich bezkorzennych biegaczy, oryginalne kompozycje Emila Pietrzyka, Pawła Szpury i muzyków z sejneńskiej orkiestry, grafika/plakat Wiesława Szumińskiego.

Bądźcie z nami!

Misterium Mostu