Misterium Mostu 2019 - relacja

Misterium Mostu 2019 - galeria fotografii

„Co jest po drugiej stronie mostu? Przeciwieństwo tego, co zostało z tyłu”. Misterium Mostu 2019 (22 sierpnia)

22 sierpnia 2019, już po zachodzie słońca, w amfiteatrze parku w Dworze Miłosza w Krasnogrudzie odbyło się Misterium Mostu – widowisko słowno-muzyczne skomponowane przez wybitnego polskiego kompozytora Pawła Szymańskiego na Orkiestrę Klezmerską Teatru Sejneńskiego i część żeńską polsko-litewskiego chóru „Sąsiedzi” („Kaimynai”).

Ponieważ w pracy nad Misterium Mostu doświadczenia osobiste twórców (a później i odbiorców/współuczestników) zawsze łączą się z historycznymi, teraźniejszość przenika się i splata z przeszłością, wieczór rozpoczął się spotkaniem w murach Białej Synagogi w Sejnach, na których w efekcie pracy Wiesława Szumińskiego i Bożeny Szroeder upamiętnieni z imienia i nazwiska zostali wszyscy z ośmiuset czternastu członków społeczności żydowskiej, mieszkających w Sejnach tuż przed wojną. Misterium odbyło się także w przeddzień setnej rocznicy wybuchu Powstania Sejneńskiego (23-28 sierpnia 1919r) – jednego z nielicznych ruchów narodowowyzwoleńczych w historii Polski.

Świadomi tych dwóch kluczowych wydarzeń, rozgrywających się na Sejneńszczyźnie w ciągu kilku dziesięcioleci, kroczyliśmy prowadzeni przez światło w ciemności i milczeniu ku przestrzeni Niewidzialnego Mostu. Momentami słychać było jedynie głosy mieszkańców parku oraz odgłos bębnów przywołujących nas do zajęcia miejsc. Dźwięk, słowo, światło prowadziły słuchających przez wzburzone wody historii, na co dzień być może zapominanej, wczorajszego wieczora obecnej niemal namacalnie. A gdy zgasło światło i otoczyła nas ciemność, uporczywy stukot, szum i świst niemal przytłaczały, przenosząc nas w czasie i przestrzeni, odrywając od tego co znane, wrzucając w czarną toń zawieruchy powstańczej, wojennej. A nad nami znajdowało się rozgwieżdżone niebo – milczący świadek historii przeszłej i przyszłej.

Misterium Mostu, 22 sierpnia 2019 roku w amfiteatrze Dworu Miłosza w Krasnogrudzie odbyło się prawykonanie specjalnej kompozycji Pawła Szymańskiego "Mosty" na Orkiestrę Klezmerską Teatru Sejneńskiego i chór kościółka w Żegarach "Kaimynai/Sąsiedzi".Galeria fotografii Wiesława Szumińskiego

Tekst Krzysztofa Czyżewskiego

Próby i biogram Pawła Szymańskiego

Rejestracja w warunkach studyjnych utworu została sfinansowana przez Fundusz Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.