Święto Mostu / 2020

ŚWIĘTO MOSTU 2020

Coroczne Święto Mostu, Amfiteatr Parku Krasnogrudzkiego, 22 sierpnia 2020; godz. 21.00

„Noc już zapadła. Księżyc szedł do pełni. Czekaliśmy na deszcz. Jak tylko przyszedł czas na rozpoczęcie Misterium Mostu, niebo rozdarły błyski i lunęło. Słowo na koniec spisałem spotykając jednookiego czteropawia. Tak zrodziła się „Śmierć prawdziwszego boga”. Tym jedynie mogę się podzielić. Cała reszta – muzyka Pawła Szymańskiego i Wojciecha Szroedera grana przez Orkiestrę Klezmerską Teatru Sejneńskiego na Arce potopu, „Bajęda o huśtawce” opowiadana przez Bożenę Szroeder i dzieci z „Kronik sejneńskich”, biała huśtawka Wiesława Szumińskiego – trwa jedynie w pamięci tych wspaniałych, którzy do doliny Niewidzialnego Mostu z nami zstąpili.

Śmierć prawdziwszego boga

1.

Staje się to, co zawsze było, zapomniane. Tysiące lat

wmawiano nam, że inni to nie my. Błądziliśmy szukając

siebie w osobnym. Każde z nas pragnęło być niepowtarzalne.

Aż odnaleźliśmy się w kręgu z czarną i białym, wierzącym

i nie, dziećmi, kobietą na wózku i chłopcem w koszulce queer,

w okularach i bez, okryci cieniem majestatu światła,

pięknem kwiatów nierozdzielnym od ofiary, w wielojęzycznym

strumieniu szeptu słów wypowiadających tę samą skargę,

niepodzielne dziękczynienie. Odkrywamy niepowtarzalne

w każdej i każdym spośród nas.

2.

Z księżycem ruszyliśmy ku pełni. Zawstydzeni przepastną

stratą sił na dowodzenie prawdziwości swojego boga

albo prawdy jego nieistnienia, która także jest bogiem.

Nigdy nie zdarzało się tak, że ten prawdziwszy mógł być nie nasz.

Siebie uśmiercaliśmy, zadając tysiąckrotną śmierć w imię

prawdziwszego boga. Od kiedy stał się swój, musiał zabijać.

Również ten pretendujący do imienia człowieka-boga,

obracający świątynie w pył lub zysk. Ku sobie nas zwraca

bliskość pełni. Jasno widzimy innych w nas. Porwani tańcem

bez powodu zapraszamy gości do domów z czystą izbą,

nie zajętą przez gospodarzy. Zamienieni w słuch czekamy,

co będzie, gdy zabijemy w sobie prawdziwszego boga, gdy

przestaniemy mieć rację.".

Krzysztof Czyżewski


Misterium Mostu 2019 

Misterium Mostu 2018

MISTERIUM MOSTU 2017

WIOSKA BUDOWNICZYCH MOSTU 2016

WIOSKA BUDOWNICZYCH MOSTU 2015