Z lasu | Głosy kobiet

Z lasu

Koncert „Głosy Kobiet” w wykonaniu Zespołu „Z Lasu”. Wielogłosowe pieśni z Polesia z terenu Ukrainy i Białorusi w ramach cyklu Pogranicze/Ukraina.

Biała Synagoga w Sejnach, 2 maja 2022, godz. 18.00. ZAPRASZAMY WSTĘP WOLNY

Siła ludzkiego głosu, moc przyrody i zaklinanie jej, starodawna obrzędowość i mądrość kobiet, które nad nią czuwają, surowe piękno tradycyjnej melodyki - tak w skrócie opisać można świat, z którym związały swoje artystyczne poszukiwania członkinie grupy: Maniucha Bikont, Julita Charytoniuk, Joanna Gancarczyk, Ewa Grochowska, Anna Jakowska, Jagna Knittel, Olga Kozieł, Karolina Podrucka. 

Zespół Z Lasu tworzą osoby zaangażowane w praktykowanie muzyki tradycyjnej, z bogatym doświadczeniem śpiewaczym, artystycznym i badawczym. Wspólnie śpiewają tradycyjne pieśni z Polesia, krainy ciągnącej się od Polski aż po Rosję, wzdłuż bagnistych łąk Prypeci. Od kilkunastu lat przemierzają te tereny w poszukiwaniu ducha dawnego świata — żywego i obfitego źródła, z którego można czerpać współcześnie. Docierają do najstarszych mieszkańców, poznają ich historie, uczą się od nich śpiewać.

Polesie, które znamy, to lasy, bagna, jeziora i ukryte między nimi malownicze wsie. Szukamy chutorów — miejsc z dala od głównych dróg, małych wiejskich kolonii, na wpół opustoszałych zakątków. Zachodzimy do chat, pytamy starych ludzi o ich pieśni, o ich historie. Opowiadają chętnie.

Kiedy słuchamy, cofamy się do czasów, gdy egzystowali w przymierzu z przyrodą, żyjąc z tego, czym obdarowały ich las, rzeka, pole i łąka. Gdy ze światem materialnym współistniała sfera sacrum, a poczucie bliskiej obecności duchów przodków dawało człowiekowi oparcie.

"Głosy kobiet" – to pierwsza płyta zespołu Z Lasu. Wszystkie utwory, podobnie jak cały repertuar zespołu, pochodzą z własnych, wieloletnich poszukiwań w poleskich wsiach na Ukrainie (woj. rówieńskie i żytomierskie) i Białorusi (woj. brzeskie i homelskie).

Dziewczyny z zespołu podkreślają, że za każdą pieśnią, którą śpiewają, stoi kobieta, która im ją przekazała. Że bardzo ważny jest dla nich osobisty, bezpośredni przekaz. W książeczce dołączonej do płyty umieszczono zdjęcia przedstawiające kilka z tych osób oraz tłumaczenia (swobodne) słów pieśni.