O Sejnach opowiada Melchior Jakubowski. Spotkanie w Białej Synagogi

„Dominikańskie Sejny: miasto a klasztor”

17 kwietnia 2024, godz. 17.30 Biała Synagoga w Sejnach - szóste spotkanie z cyklu: WOKÓŁ DZIEJÓW SEJN.

„Dominikańskie Sejny: miasto a klasztor” spotkanie z Melchiorem Jakubowskim współautorem z Andrzejem Matusiewiczem przygotowywanej monografii „Historia Sejn”.

Melchior Jakubowski, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, historyk i historyk sztuki, adiunkt w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się geografią historyczną, historią krajobrazu, historią społeczną i sztuką nowożytnej Rzeczypospolitej.

Obecnie prowadzi projekt „Jezuici Wschodu? Sieć artystyczna zakonu bazylianów w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej”. Autor m.in. książki Krajobraz religijny i etniczny Suwalszczyzny, Bukowiny i Łatgalii na przełomie XVIII i XIX wieku. Lokalne społeczności a struktury państwowe i wyznaniowe (Kraków 2022). Wraz z Andrzejem Matusiewiczem przygotowuje monografię historyczną Sejn.

W cyklu "Wokół dziejów Sejn"

"Mieszkańcy dominikańskich Sejn" - spotkanie piąte

"Sejny - główne problemy funkcjonowania w latach 1919-1939" - spotkanie czwarte

"Ludzie władzy w Sejnach w wieku XIX i pierwszej połowie wieku XX"- spotkanie trzecie

"Kim byli dawni Sejnianie" - spotkanie drugie

„Czy Sejny miały swój złoty wiek?” - spotkanie pierwsze