Zakończenie pierwszego etapu pracy nad sejpakiem

Podróż do pracowni Małgorzaty Huścio w Żegarach

Zakończył się pierwszy etap projektu „Piękno starego ornamentu. Powrót do tkania sejpaka”.

Po zaproszeniu uczestników do tkania sejpaka odbyły się pierwsze zajęcia. Rozpoczęły się w maju wprowadzeniem w bogate tradycję tkactwa i rękodzieła regionu ze szczególnym naciskiem na technikę sejpaka i jego specyfikę. Odbyły się dwie podróże: pierwsza do Żegar, gdzie w domowej pracowni Mistrzyni Małgorzata Huścio zaprezentowała i omówiła swoje bogate zbiory tkanin wykonanych różnymi technikami. Część z nich to bardzo stare prace jej mamy i babci. Duża ilość prac to efekty współpracy z twórczyniami ludowymi z Sejneńszczyzny. Następną podróżą było zwiedzanie Muzeum Etnograficznego " Stara Plebania" w Puńsku, zbiory muzeum zaprezentowała grupie Anastazja Sidor. Etnografka opowiedziała o zgromadzonych, bogatych zbiorach muzeum, omówiła sylwetki najbardziej znanych twórczyń litewskich wykonujących głównie sejpaka. Po prelekcjach i prezentacjach Małgorzata Huścio wprowadziła w tajniki działania znajdujących się w Pracowni Tkania krosien ludowych ( a mamy ich aż PIĘĆ). Pokazała sposób naniesienia nici osnowy na krosna oraz zaprezentowała działanie snowadła, na którym powstała nić osnowy. Osoby biorące udział w projekcie wspólnie przygotowały tzw. warkocz z nitkami osnowy. Będzie on nakładany na krosna. Z zakupionych do zadania nici, uczestnicy zaczęli pierwsze, praktyczne, próbne tkaniny na krosnach.

Przed praktycznymi warsztatami tkania sejpaka grupa zadania spotkała się z mistrzynią projektu Małgorzatą Huścio  oraz artystą plastykiem Wiesławem Szumińskim.Uczestnicy wysłuchali wprowadzenia o kolorze i kompozycji, aby wykonać swoje indywidualne projekty. Każdy z grupy zaproponował kolorystykę swojej pracy, konkretne, wybrane odcienie nici konsultując je z Wiesławem Szumińskim. W warsztatach brała czynny udział mistrzyni Małgorzata Huścio, która każdego indywidualnie uczyła jak rozrysować pomysły proponowane przez autorów prac. Wykonanie projektów ułatwiła lektura  i analiza starych wzorów wymyślonych i wykonywanych kiedyś przez tkaczki naszego regionu. Publikacje jakie są w zbiorach Pracowni Tkania także zostały udostępnione uczestnikom wspomagając wykonywanie projektów. Powstały szkice na kartkach w kratkę , które każdy z uczestników wypełnił wybranymi kolorami. Projekty są  bazą do tego aby zacząć indywidualne zajęcia praktyczne nad wykonaniem autorskich sejpaków.

logo MKiDN