Zajęcia plastyczne i zabawy w wiosennej Krasnogrudzie, w Guciu Zaczarowanym

9 Gucio Zaczarowany 27.04.2024

Dziś w Guciu Zaczarowanym, jak co tydzień, różne plastyczne zabawy.

Twórcze rozwijanie obrazów z wybranego fragmentu, rysowanie pastelami, malowanie akwarelą, a także gry i spacery po wiosennym krasnogrudzkim parku