Zaduszki Sąsiedzkie w Krasnogrudzie

Zaduszki Sąsiedzkie w Krasnogrudzie

Środa 28 listopada 2018, godzina 17.00 -  w dworze w Krasnogrudzie ZADUSZKI SĄSIEDZKIE.

Podczas wieczoru wspominano zmarłych sąsiadów, mieszkańców Żegar, Sztabinek, Krasnogrudy, Dusznicy, Radziuć, Burbiszek,  Jenorajścia, Hołn Mejera.

Spotkaniu towarzyszyły pieśni śpiewane przez chór "Kaimynai / Sąsiedzi" składający się z mieszkańców wiosek wokół Krasnogrudy. Chór działa w ramach pracowni Głebokiej Pieśni prowadzonej przez Wojciecha Szroedera w Międzynarodowym Centrum Dialogu.