Pomoc dla Ukrainy. Ośrodek Pogranicze pomaga uchodźcom i zaprasza na niezwykłe spotkanie / Gazeta Wyborcza oddział Białystok

Warsztaty w Pracowni Animacji Filmowej

Ośrodek Pogranicze uruchomił program rezydencyjno-pomocowy POGRANICZE/UKRAINA.

Głównym celem jest udzielenie schronienia i opieki uchodźcom z Ukrainy. Przygotowano też zajęcia przywracające ofiarom nieludzkiej agresji godność i poczucie własnej wartości. A w najbliższy czwartek w Sejnach organizuje specjalne wydarzenie.

Ośrodek Pogranicze od ponad trzech dekad pracowicie przyczynia się do budowania mostów, tworzenia postaw otwartości i wspólnotowości w Europie. To niewielka grupa, ale niezwykle pracowita i zaangażowana, skupiona na pracy w lokalnej przestrzeni, mająca innowacyjne podejście do edukacji młodego pokolenia, przyciągająca do siebie niezwykłe umysły z całego świata. Pod wodzą Krzysztofa Czyżewskiego Pogranicze stało się żywą, kulturalną, praktykująca agorą.

W chwili kiedy Rosja napadła na Ukrainę, momentalnie włączyli się w pomoc uchodźcom z terenów objętych wojną.

„W imieniu zespołu Fundacji Borderland pragniemy dziś wyrazić naszą solidarność i wsparcie dla Ukrainy. Nasze Centrum Dialogu Międzynarodowego w Krasnogorudzie było kiedyś miejscem naszych wspólnych programów, spotkań i twórczej współpracy. W tym trudnym czasie chcemy, aby była to przestrzeń, która może być dla Was chociaż tymczasowym schronieniem".

Goście z terenów objętych wojną

Program rezydencyjno-pomocowy POGRANICZE/UKRAINA, oprócz wyżej wspomnianego schronienia i opieki nad uchodźcami, ma być również umożliwieniem międzyludzkiej współpracy i poprzez to integracji gości ze społecznością lokalną.

Pierwsza grupa uchodźców jest już w Sejnach. Przyjechali z Kijowa, Charkowa, Doniecka, Chersonia, Lwowa i innych miejscowości objętych wojną. Są wśród nich matki i dzieci, poetki i artystki, animatorki kultury i ludzie teatru

- Nie mieścimy się w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, ale są z nami Szkoła w Krasnogrudzie, Stowarzyszenie na rzecz Dialogu "Tropinka" spod Narewki, Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych z Budy Ruskiej, a także inne miejsca w Polsce – wymieniają „Pogranicznicy".

Ponad tydzień temu, pod opieką Bożeny Szroeder, Darii Kopiec i Wiesława Szumińskiego, w Pracowni Animacji Filmowej rozpoczęły się warsztaty. Powstaje m.in. 11 krótkich filmów animowanych o ukraińskich i polskich domach. Dzieci z Ukrainy pracują wspólnie z koleżankami i kolegami z Kronik Sejneńskich.

„Solidarni z Ukrainą" w Białej Synagodze

W czwartek (17 marca) o godzinie 17 zespół Pogranicza przygotowuje niezwykłe wydarzenie. W sejneńskiej Białej Synagodze wszyscy chętni będą mogli spotkać się z gośćmi z Ukrainy.

- Chcemy ich przedstawić naszej sejneńskiej społeczności. Chcemy ich posłuchać i zrozumieć. Podczas spotkania czytać będziemy wiersze, słuchać muzyki i opowieści, poznawać twórczość naszych gości, a także marzenia, które chcieliby zrealizować z naszą pomocą. Chcemy, aby pobyt w naszej małej ojczyźnie dawał im nie tylko schronienie, ale także możliwość twórczej, czasem wspólnej z mieszkańcami pracy – zaprasza ekipa Ośrodka Pogranicze.

Spotkanie „Solidarni z Ukrainą" będzie miało charakter charytatywny – zebrane środki zostaną przeznaczone na wsparcie pobytu uchodźców z Ukrainy na Sejneńszczyźnie, który powinien trwać tak długo, jak będzie to konieczne.

Gazeta Wyborcza oddział Białystok / 15 marca 2022