XXXVIII Konferencja Programowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego 2023

STO

96 osobowa grupa uczestników XXXVIII Konferencji Programowej STO gościła w Krasnogrudzie i Sejnach 21 października 2023 roku

Program pobytu


godz. 13.00

Obiad w Domu Litewskim (kuchnia regionalna)

godz. 14.00, Biała Synagoga w Sejnach

Krzysztof Czyżewski - Słowo o „Małym Centrum Świata”.

Krzysztof Czyżewski - praktyk idei, animator kultury, poeta i eseista, redaktor. W 2011 wraz z zespołem Pogranicza, otworzył Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. Inicjator programów dialogu międzykulturowego w Europie Środkowej, na Bałkanach, Kaukazie, Azji Środkowej, Indonezji, Bhutanie, Afryce Północnej i innych pograniczach świata. Wykładowca wielu uniwersytetów w Europie i USA; obecnie jest profesorem Uniwersytetu Bolońskiego i Rutgers University.

„Dlatego temu, co ­powszechne – rozpadowi, konfliktom, agresji – Czyżewski przeciwsta­­­­wia kulturę obejmującą i zakorzeniającą, która zaprasza do współudziału, włącza do wspólnoty i pomaga w odnajdywaniu drogi do własnej tożsamości. Zadanie Ośrodka „Pogranicze” nie polega rzecz jasna na tym, by zażegnać konflikt na Bliskim Wschodzie albo zszyć rozdartą Unię Europejską. Polega natomiast na tym, by uczyć się od każdego, kto do „Pogranicza” zawita, jak nazywać zerwanie i razem z przybyszem pracować nad „tkanką łączną”. ­Kiedy to się udaje, niewielkie Sejny i Krasnogruda na moment ­stają się małym centrum świata.” Przemysław  Czapliński

godz. 15.00

Przejazd z Sejn do Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie

Godz. 15.30

Trzy równoległe spotkania wokół tematu przewodniego konferencji - „W szkole Mistrzów” uczestników konferencji podzielono na trzy grupy

  1. Pracownia Gucia Zaczarowanego w Ptasznikach. 30 osób

Praca z dziećmi w wieku 3 - 8 lat.

Jest to przede wszystkim pracownia plastyczna, ale dzieci mają także zajęcia teatralne, przyrodnicze czy oparte na tekstach literackich. Najmłodszym często towarzyszą rodzice i dziadkowie. Oni także uczestniczą w zajęciach, dzieląc się swoimi doświadczeniami, umiejętnościami i wiedzą, a także opowieściami z przeszłości. Inspiracją do powstania pracowni były zajęcia dotyczące ulubionej książki z dzieciństwa Czesława Miłosza - „Gucio Zaczarowany” Zofii Urbanowskiej.

  1. Pracownia Przyrodnicza w Dworze Miłosza. 20 osób

Praca z dziećmi ze szkoły podstawowej, głównie klasy 4 -6.

Pracownia Przyrodnicza skupia się wokół tematów związanych z rytmem natury. Pod przewodnictwem “mistrzów” (etnologów, ornitologów, botaników, starszych mieszkańców, zielarzy itp.), zgłębia rytuały i obrzędy związane z Ziemią i kalendarzem przyrodniczym - czterema porami roku. Praca polega na odnajdywaniu tych wątków w mitologiach, lokalnych legendach, ustnej tradycji związanych z bezpośrednio otaczającą naturą (drzewa, jezioro, zioła, zwierzęta, ptaki).

Dzieci uczestniczą w zajęciach badawczych, prowadzą obserwacje przyrodnicze oraz przygotowują teksty i ilustracje do wydawnictw przygotowywanych przez pracownię.

  1. Lektorium Sejneńskie w Sali Powrotów 46 osób

Projekt edukacyjny przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Uczestnicy poprzez ścieżki: historyczną, pamięci, literacką czy muzyczną, poznają kulturę i historię dużych polskich miast, ale też poszerzają wiedzę na temat swojego miejsca pochodzenia. W poszczególne zagadnienia wprowadzają ich tutorzy - absolwenci uczelni humanistycznych, wychowankowie Pogranicza (niewiele starsi od nich). Po etapie przygotowań uczestniczą wspólnie w niezwykłych podróżach, podczas których odbywają się spotkania z wybitnymi ludźmi kultury i sztuki, pełniącymi rolę „Mistrzów”. W czasie wyjazdów odwiedzają muzea, oglądają spektakle teatralne i operowe, słuchają koncertów.

Uczestnicy projektu nie tylko zdobywają wiedzę daleko wykraczającą poza programy szkolne, ale też doskonalą umiejętności przydatne w dalszej edukacji (sporządzanie notatek, docieranie do tekstów źródłowych, zabieranie głosu w dyskusji, korzystanie z różnych tekstów kultury).

godz. 17.00

pożegnalna kawa i ciasto w kawiarni literackiej „Piosenka o porcelanie” w Krasnogrudzie

Strona Społecznego Towarzystwa Oświatowego