Wizyta studyjna z Uniwersytetu Śląskiego

Uniwersytet Śląski w Katowicach

W dniach 6 -10 maja w Krasnogrudzie i Sejnach grupa studentek-seminarzystek dr hab. Doroty Sieroń, prof. Uniwersytetu Śląskiego odbywa w Pograniczu staż naukowy w ramach projektu badawczego Społeczna odpowiedzialność Uniwersytetu - twórcze przenikanie się nauki z dydaktyką.

Wizyta studyjna w ośrodku na pograniczu polsko-litewskim to pretekst do wspólnego uczenia się, czym jest właściwa dykcja w kulturze oraz jak odpowiednie dać rzeczy słowo, aby uchronić się od demagogii w świecie nauki i sztuki. Spotkania z doświadczonymi praktykami kultury: Staszkiem Czyżewskim, Michałem Moniuszką, Bożeną Szroeder, Małgorzatą Sporek-Czyżewską i Dorotą Jaczewską oraz wykłady Redaktor Joanny Szwedowskiej to cenna lekcja sztuki rozmowy. Wykład Redaktorki, w którym dzieli się doświadczeniem pracy z Władysławem Bartoszewskim, to zaproszenie do zastanowienia się, czym jest demokracja obywatelska i czy imperatyw – bycia człowiekiem przyzwoitym - jest możliwy do podjęcia we współczesnych realiach. Wspólne czytanie wierszy i rozmowa z ukraińskim poetą Oleksandrem Irwanćem, jest zarazem kontynuacją zajęć „Literatura z elementami upowszechniania”, które wymazały się nam z toku studiów, w związku z nową jakością akademickiego kształcenia. Wizyta w domu artysty Andrzeja Strumiłły i obcowanie w gościnnym domu „Pogranicza” to zaproszenie studentek Uniwersytetu Śląskiego: Barbary Herisz, Mileny Żuber, Karoliny Marciończyk, Aleksandry Wachowskiej do rozważania, jak tworzyć miejsca sprzyjające kreacji twórczej i refleksji intelektualnej. Seminarzystkom z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji, notującym swoje refleksje z seminarium w Dziennikach, towarzyszy Kinga Rogalewicz – studentka Wydziału Humanistycznego, która przygotowuje się do pracy nad reportażem.

Projekt finansowany przez Uniwersytet Śląski - Swoboda Badań (IV edycja)

Program:

7 maja

godz. 11.00

Krasnogruda - opowieść o miejscu prezentacja wystawy „Miłosz | Szukanie ojczyzny” oraz filmu autobiograficznego „Przyśnił mi się sen powrotu”, w którym Noblista opowiada o miejscu urodzenia, dzieciństwie, rodzinie. Prowadzenie Staszek Czyżewski

7 maja

godz. 15.00

O praktykowaniu muzyki klezmerskiej w Pograniczu - spotkanie z Michałem Moniuszko

8 maja

godz. 11.00

Filmowa Kolekcja Opowieści Pogranicza – praca nad pamięcią miejsca (na podstawie pracy z rodzinami sejneńskimi nad tworzeniem filmów animowanych). Prowadzenie Bożena Szroeder

8 maja

godz. 15.00

Podróż – Galeria Andrzeja Strumiłły w Maćkowej Rudzie. Spotkanie z Anną Strumiłło

9 maja

godz. 11.00

Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie – praktyki kulturowe w działaniach lokalnych i międzynarodowych. Prowadzenie Małgorzata Sporek-Czyżewska

9 maja

godz. 15.00

Prezentacja Pracowni „Gucia zaczarowanego” – praca edukacyjna z najmłodszymi. Prowadzenie Dorota Jaczewska