Uniwersytet Śląski w Katowicach/23-27 maja 2022

Wizyta studyjna Uniwersytet Śląski w Katowicach. fot. Magdalena Pyszik

23-27 maja 2022 w Krasnogrudzie i Sejnach wizyta studyjna w ramach współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Spotkanie ze studentami kierunków animacja społeczno-kulturalnej z edukacją kulturalną (studia I stopnia) oraz edukacja kulturalna (studia II stopnia), prowadzonych na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji dotyczy zagadnień z zakresu prowadzenia działalności upowszechniającej i promującej dziedzictwo literackie w placówkach kulturalno-edukacyjnych.

Wizyta wprowadza studentów w podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie zagadnień związanych z twórczym wykorzystaniem dziedzictwa literackiego oraz działalnością edukacyjną realizowaną przez instytucje kultury, która służy zarówno międzynarodowej promocji dziedzictwa kulturowego, jaki i podejmuje działania wspierające wspólnotę lokalną.

W Pograniczu program obejmuje wykłady, seminaria i spotkania dotyczące etosu pracy Pogranicza a także praktyk edukacyjno-artystycznych w pracy ze społecznością lokalną. Poniżej zakres zagadnień. wizyty studyjnej.

  • Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie – rola kultury w budowaniu wspólnoty. Praktyki kulturowe Pogranicza w kontekście europejskim. Prowadzenie Krzysztof Czyżewski
  • Filmowa Kolekcja Opowieści Pogranicza – praca nad pamięcią miejsca (na podstawie pracy z rodzinami sejneńskimi nad tworzeniem filmów animowanych). Prowadzenie Bożena Szroeder
  • Biblioteka Dworu Krasnogrudzkiego – pamięć miejsca i kontynuacja dziedzictwa. Prowadzenie Agata Szkopińska
  • Czesław Miłosz – patriotyzm domu. Wizja tożsamości kulturowej wywiedziona z tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Prowadzenie Małgorzata Sporek-Czyżewska
  • Krasnogrudzka ścieżka przyrodnicza – dziedzictwo przyrodnicze w programach edukacyjno-artystycznych z dziećmi i młodzieżą. Prowadzenie Ksenija Konopek
  • Silva Rerum – pamięć rodzinna. Międzypokoleniowe działania animacyjne ze społecznością litewską, mieszkańcami wiosek wokół krasnogrudzkiego dworu. Prowadzenie Małgorzata Sporek-Czyżewska

Wizyta odbywa się w ramach programu „Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”. Spotkanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.