Studenci z Uniwersytetu Śląskiego w Pograniczu / 18-20 października 2022

Studenci z Uniwersytetu Śląskiego w Pograniczu / 18-20 października 2022

18 - 20 października 2022 - Grupa studentów z UŚ uczestniczyła w drugiej trzydniowej wizycie studyjnej w Sejnach i Krasnogrudzie, poprzednie spotkanie odbyło się w maju.

W ramach warsztatów i wykładów w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie oraz Domu Pogranicza w Sejnach prowadzono spotkania na temat działalności upowszechniającej i promującej dziedzictwo literackie. Studenci z kierunków animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną i edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych pod opieką prof. Doroty Galusek spotkali się w Pograniczu z Krzysztofem Czyżewskim, Małgorzatą Sporek-Czyżewską, Bożeną Szroeder, Wiesławem Szumińskim, Kseniją Konopek i Agatą Szkopińską.

Program wizyty

18 października

godz. 10.00

„I nie wrócili ….” – dziedzictwo kultury żydowskiej w programach edukacyjnych Pogranicza. Prowadzenie Wiesław Szumiński

godz. 14.00

Filmowa Kolekcja Opowieści Pogranicza – praca nad pamięcią miejsca (na podstawie pracy z rodzinami sejneńskimi nad tworzeniem filmów animowanych). Prowadzenie Bożena Szroeder

19 października

godz. 11.00

Krasnogrudzka ścieżka przyrodnicza – dziedzictwo przyrodnicze w programach edukacyjno-artystycznych z dziećmi i młodzieżą. Prowadzenie Ksenija Konopek

godz. 14.00

Czesław Miłosz – patriotyzm domu. Wizja tożsamości kulturowej wywiedziona z tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Prowadzenie Małgorzata Sporek-Czyżewska

20 października

godz. 11.00

Silva Rerum – pamięć rodzinna. Międzypokoleniowe działania animacyjne ze społecznością litewską, mieszkańcami wiosek wokół krasnogrudzkiego dworu. Prowadzenie Małgorzata Sporek-Czyżewska

godz. 14. 00

Biblioteka Dworu Krasnogrudzkiego – pamięć miejsca i kontynuacja dziedzictwa. Prowadzenie Agata Szkopińska

godz. 17.00

Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie – rola kultury w budowaniu wspólnoty. Praktyki kulturowe Pogranicza w kontekście europejskim. Prowadzenie Krzysztof Czyżewski

19 października uczestniczyli także w spotkaniu z gościem specjalnym Kawiarnii literackiej "Piosenka o Porcelanie" w Krasnogrudzie, na którym autorka Ellen Korman Mains prezentowała książkę "BUDDA W GETCIE DUCHOWA WĘDRÓWKA W GŁĄB HOLOKAUSTU". Rozmowę prowadził Krzysztof Czyżewski.

Wizyta odbywa się w ramach programu „Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”. Spotkanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Autorka fotografii: Magdalena Grala