Leśnicy w Krasnogrudzie

Edukatorzy - leśnicy w Krasnogrudzie

W dniu 19.04 w Dworze Miłosza w Krasnogrudzie gościła 40 osobowa grupa edukatorów-leśników. 

Grupa zwiedziła wystawę "Miłosz | szukanie ojczyzny" wraz z przewodnikiem oraz uczestniczyła w prezentacji Pracowni Przyrody prowadzonej przez Kseniję Konopek.

Uczestnikami spotkania byli leśnicy odpowiedzialni za edukację leśną w każdym nadleśnictwie na terenie RDLP w Białymstoku.

Spotkanie odbyło się w ramach szkolenia zorganizowanego przez Nadleśnictwo Głęboki Bród i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku pn. "Ochrona przyrody i edukacja senioralna – jako priorytety edukacji leśnej ".

Celem szkolenia było pokazanie roli LP w ochronie zasobów przyrody na przykładzie ochrony gatunkowej głuszca oraz przykłady prezentowania tej działalności w ramach edukacji leśnej. Szkolenie uwzględniało również zagadnienia dydaktyczno – metodyczne związane z edukacją osób starszych.