Gala Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” w Białej Synagodze w Sejnach / 25 listopada 2023.

Gala im. Ireny Sendlerowej / 25 listopada 2023

25 listopada 2023, godz. 16.30 Biała Synagoga w Sejnach - serdecznie zapraszamy na finał konkursu, którego celem jest uhonorowanie wysiłku wychowawczego nauczycielek i nauczycieli z całej Polski.

Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz ze Stowarzyszeniem Dzieci Holokaustu przyznaje Nagrodę „Za naprawianie świata” osobom, które codziennie budują wokół siebie świat wrażliwy na krzywdę, otwarty na różnorodność i bezpieczny dla dzieci i młodzieży.

Codzienne naprawianie świata

Rzecz nie w ich spektakularnych przedsięwzięciach, choć zdarzają się również takie. Zadania większe i mniejsze wykonują systematycznie, niezależnie od pogody, a nawet wbrew okolicznościom. Motywację znajdują przede wszystkim we własnej pasji
i relacjach zawiązanych w szkole oraz społeczności lokalnej. Ciekawość ludzi, szacunek do ich i bezinteresowność w działaniu to najbardziej rozpoznawalne cechy Sendlerowców. 

To jest jakby inny rodzaj odwagi niż uczynienie z siebie ofiary na barykadzie i pokazanie, że wszyscy dookoła są źli i prymitywni. (…) Odwagi codziennej, która przełamuje krok po kroku możliwe konflikty, możliwą niechęć, w imię czegoś, co jest przed nami w dłuższym trwaniu.  Co musi albo może być zbudowane – mówi o Sendlerowcach, osobach wyróżnionych i laureatach Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, Krzysztof Czyżewski, przewodniczący Kapituły Nagrody.

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”

Od 2006 roku Centrum Edukacji Obywatelskiej stara się, aby nauczycielki i nauczyciele, którzy pracę wychowawczą traktują jako nieustanny, osobisty rozwój i którzy budują wokół siebie świat wrażliwy na różnorodność i bezpieczny dla dzieci i młodzieży, stali się bardziej widoczni i docenieni. Wraz ze Stowarzyszeniem Dzieci Holokaustu przyznaje Nagrodę „Za naprawianie świata”, której celem jest uhonorowanie wysiłku przede wszystkim wychowawczego. Pierwszych laureatów wybrała osobiście Irena Sendlerowa, patronka konkursu.  

Uroczysta gala Nagrody w Sejnach

Tegoroczny finał konkursu przygotowywany jest we współpracy z Fundacją Pogranicze i Ośrodkiem „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach.

Podczas gali Nagrody – 25 listopada w Białej Synagodze w Sejnach – wystąpi Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego. Tuż przed koncertem poznamy laureatkę lub laureata tegorocznej edycji konkursu. Osoba wybrana przez Kapitułę otrzyma nagrodę w wysokości 15 tys. złotych.  

Osoby nominowane w 17. edycji

W tym roku Kapituła wyróżniła jedenaście osób, a wśród nich historyka z Białegostoku, który przywraca pamięć o Zagładzie i wielokulturowości regionu Podlasia – Mariusza Sokołowskiego.

W gronie nominowanych znalazły się m.in. osoby zajmujące się edukacją antydyskryminacyjną, bibliotekarka, która stworzyła w szkole przestrzeń „dobrostanu uczniowskiego”, nauczyciel przedmiotów ścisłych, który zagadnienia ochrony środowiska uczynił punktem wyjścia dla postaw prospołecznych, polonistka z „budowlanki”, która poprzez teatr odmienia wizerunek szkół zawodowych, dając tym samym wychowankom przestrzeń do refleksji nad własną tożsamością, pedagożka i terapeutka szkolna, która od kilkudziesięciu lat wspiera zagrożonych uczniów i uczennice oraz inni nauczyciele, którzy swoją codzienną wrażliwością i postawami naprawiają świat.  

Do drugiego etapu konkursu Kapituła zaprosiła:

Aleksandrę Korczak

Bogumiłę Słomczyńską

Dariusza Martynowicza

Elżbietę Chlebowską

Iwonę Pietrzak-Płachtę

Jakuba Mączyńskiego

Macieja Śliwę

Mariusza Biniewskiego

Mariusza Sokołowskiego

Małgorzatę Czaicką-Moryń

Tomasza Ordzę    

Kapituła Nagrody

W skład Kapituły wchodzi inicjatorka Nagrody, a jednocześnie ocalona jako niemowlę przez Irenę Sendler – Elżbieta Ficowska. W gronie jury jest również pierwszy laureat Nagrody – Robert Szuchta, poza nimi m.in. Alicja Pacewicz – współzałożycielka Centrum Edukacji Obywatelskiej, Krystyna Starczewska – twórczyni Zespołu Szkół Społecznych „Bednarska”, Paula Sawicka – członkini rady programowej Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”, Krystyna Dodziuk – członkini Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, psychoterapeutka i pisarka. Przewodniczącym gremium jest Krzysztof Czyżewski, twórca Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”.

Więcej o konkursie można przeczytać na stronie: www.sendler.ceo.org.pl

Partnerzy i patroni Nagrody

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” przyznawana jest corocznie przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dzieci Holokaustu. Fundatorami nagrody głównej są Fundacja KPMG w Polsce, Edukacyjna Fundacja im. prof. R. Czerneckiego, Fundacja Signum. Program wspierają finansowo Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, program Szkoła Ucząca Się i darczyńcy indywidualni.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich. Partnerami medialnymi są pisma: „Dyrektor Szkoły”, „Głos Pedagogiczny”, „Głos Nauczycielski”.

Kilka słów o Fundacji CEO

Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą organizacją pozarządową, zajmującą się edukacją w Polsce. Od 29 lat poprawiamy jakość nauczania i uczenia się. Rocznie współpracujemy z 20 tys. nauczycieli i dyrektorów, z 4 tys. szkół oraz angażujemy 100 tys. uczniów i uczennic. Specjalizujemy się w całościowym rozwoju szkoły, doskonaleniu kompetencji nauczycieli, a także w projektach uczniowskich z zakresu edukacji globalnej, obywatelskiej, historycznej, kulturalnej, ekonomicznej oraz nauk matematyczno-przyrodniczych.

www.ceo.org.pl

Nagroda im. Ireny Sendlerowej - partnerzy