Sejneńskie rozmowy. Spotkanie z Patrykiem Jankowskim - Majówka w Pograniczu 2023

Sejneńskie rozmowy - Patryk Jankowski/03.05.2023

W trakcie Majówki w Pograniczu, 3 maja, o godzinie 17:00 w Sejneńskiej Spółdzielni Jazzowej Krzysztof Czyżewski rozmawiał z Patrykiem Jankowskim, pochodzącym z Sejneńszczyzny laureatem 7 edycji konkursu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego "Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach".

Swoją pracą konkursową pod tytułem "Dylematy współczesnego polskiego patriotyzmu” Patryk Jankowski chciał pokazać postawę patriotyczną jako otwartą, gościnną i odpowiedzialną za wspólne dobro. W pracy przywołał strukturę społeczną pogranicza polsko-litewskiego, rozwój lokalnej kultury, pod wpływem różnych narodowości. Sięgał też do wspólnego dziedzictwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Zależało mu na tym, byśmy patriotyzm postrzegali z zupełnie nowej perspektywy, dobrej i otwartej.

3 maja 2023 (środa)
godzina 17:00
Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa

Sejneńskie rozmowy - Patryk Jankowski