Zaduszki Sąsiedzkie 2023

Zaduszki Sąsiedzkie

28 listopada 2023 / Zaduszki Sąsiedzkie w Krasnogrudzie, godz. 17.00

Zaduszki Sąsiedzkie 2023

Wspominać będziemy w kręgu sąsiadów i rodziny zmarłych mieszkańców wsi Żegary, Radziucie, Krasnogruda, Ogrodniki, Rachelany i Sztabinki. Spotkaniu towarzyszyć będą pieśni chóru "Kaimynai", rozmowy i opowieści. 

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

Kawiarnia literacka Piosenka o Porcelanie

28 listopada (wtorek) 2023, godz. 17.00

Zaduszki Sąsiedzkie