Zaduszki Sąsiedzkie 2022

Zaduszki Sejneńskie 2023

Zaduszki Sąsiedzkie 2022 w Krasnogrudzie to wieloletnia tradycja spotkań wspominkowych.

25 listopada 2022 roku w Dworze Miłosza wspominano w kręgu sąsiadów i rodziny zmarłych mieszkańców wsi Żegary, Krasnogruda, Dusznica, Radziucie, Ogrodniki, Burbiszki, Rachelany, Sztabinki, Kalwiszki i Hołny Mejera. Spotkaniu towarzyszyły pieśni chóru "Kaimynai", rozmowy krewnych i opowieści. Wspominano zmarłych w latach 2020-2022.

Zaduszki Sejneńskie 2023

ZADUSZKI SĄSIEDZKIE 2022