Ferie w Pograniczu - zajęcia plastyczne z Wiesławem Szumińskim

Ferie w Pograniczu 2023 - Wiesław Szumiński

Luty w ramach Ferii w Pograniczu rozpoczęliśmy od zajęć plastycznych prowadzonych przez Wiesława Szumińskiego.

Uczestnicy wykonali swoje fotograficzne autoportrety, które następnie, używając własnoręcznie przygotowanych szablonów, przenieśli na płócienne torby.