Jerzy Ficowski - Człowiek Pogranicza 1999

We wrześniu 1999 r. po raz pierwszy przyznaliśmy tytuł "Człowieka Pogranicza". Otrzymał go Jerzy Ficowski, poeta, pisarz, tłumacz, etnograf, historyk sztuki, odkrywca tajemnic życia i twórczości Brunona Schulza.

W wywiadzie dla Tygodnika Powszechnego na pytanie o to, jakie kryteria musiał spełnić Jerzy Ficowski, by otrzymać ten tytuł, Krzysztof Czyżewski odpowiedział: W przypadku Jerzego Ficowskiego kryterium było bycie Jerzym Ficowskim. Najpierw był Jerzy Ficowski, a później był tytuł "Człowiek Pogranicza", ujęty w naszych programach i projektach.

W uzasadnieniu przyznania tytułu czytamy: "Z niezwykle bogatego dorobku Jerzego Ficowskiego szczególnie ważna jest dla nas poezja przeniknięta duchem pogranicza, jego pionierska pasja poznania i popularyzowania historii i kultury Cyganów w Polsce, jego wysiłek na rzecz przyswojenia językowi polskiemu kultury jidysz oraz pamięci o Szoa, a także odkrycia i zgłębienia tajemnic życia i twórczości Brunona Schulza".

Spotkania związane wydarzeniem przyznania po raz pierwszy tytułu "Człowieka Pogranicza" odbywały się w Sejnach i Wigrach w 75-rocznicę urodzin Jerzego Ficowskiego. Brali w nich udział pisarze, poeci, dziennikarze z Polski i zagranicy.

Więcej materiałów na temat Jerzego Ficowskiego znajduje się w zbiorach CDKP.

Fot.Piotr Wójcik

Strony o Jerzym Ficowskim  
Strona Beniamina Geisslera 
Strona poświęcona Jerzemu Ficowskiemu jako badaczowi Brunona Schulza