28 października 2010 - Café Europa

28 października 2010 - Café Europa

Café Europa - spotkanie literackie w Białej Synagodze i Sejneńskiej Spółdzielni Jazzowej, wernisaż wystawy LIMES - PONTES - AGORA w Białej Synagodze.

Fundacja POGRANICZE i Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" zorganizowały kolejną edycję Café Europa.

W spotkaniu literackim wzięli udział: Birutė Jonuškaitė (Litwa), Janina Osewska (Polska), Jeroen Theunissen (Belgia), odbył się także wernisaż wystawy LIMES – PONTES - AGORA: Opowieść o nowym pograniczu Europy w ośmiu odsłonach.

Muzycznym gościem spotkania był Raphael Rogiński, gitarzysta łączący tradycje muzyki jazzowej i żydowskiej.

Czwartek 28 października, godz. 17.00, Biała Synagoga i Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa.

U początku tego zamierzenia znajduje się idea powołania do życia kawiarni literackiej. Po prostu. Ale z prawdziwego zdarzenia. Niech nazwa jej brzmi Café Éurope , jak to zdarzało się już wcześniej w Czerniowcach, Sarajewie, Wiedniu czy Paryżu. Tadeusz Kantor pod koniec swego życia napisał tekst zatytułowany "Café Éurope" i warto tego nie przeoczyć. Chodzi o miejsce, w którym ludzie w możliwie swobodnej formie spotykają się by wieść dysputy i spory w kwestiach artystycznych i światopoglądowych. Kawiarnie literackie w dużej mierze przysłużyły się do rozwoju europejskiego życia kulturalnego w XIX-ym i pierwszej połowie XX-ego wieku. Dzisiaj zanikły prawie zupełnie. Nie zanikła natomiast potrzeb miejsc organizujących środowiska twórcze, prezentujących manifesty artystyczne, stwarzających szansę dyskusji światopoglądowych i bezpośredniego obcowania ze sobą ludzi. Wręcz przeciwnie, wydaje się, że im wchodzimy w XXI wiek, im bardziej zawłada nami nowoczesna technika komunikacji, tym bardziej tęsknimy za ciasną, zadymioną i gwarną, ale ciepłą i tętniącą życiem, przestrzenią kawiarni literackiej.