23-26 listopada 2000 - Cafe Europa

Miejscem kolejnego spotkania Cafe Europa było Międzynarodowe Centrum Sztuki Współczesnej (ICCA) w Bukareszcie, Rumunia. Zorganizowały je Magda Carneci, prezez ICCA, krytyk sztuki i pisarka i Irina Cios, dyrektor ICCA. Współorganizatorami były instytucje: AICA-Romanian Section, ASPRO (Stowarzyszenie Pisarzy Rumunii), META Foundation

Cafe Europa w Bukareszcie 

Café Europa jest specyficznym rodzajem kawiarni literackiej, stworzonej w 1997 roku przez Krzysztofa Czyżewskiego. Skupia pisarzy, poetów, artystów z krajów Europy Środkowowschodniej, którzy spotykają się w różnych miastach europejskich, kreując przestrzeń publicznej debaty na temat kultury. Integralną częścią spotkań jest czytanie utworów literackich i prezentacje artystyczne. Zamierzeniem twórców jest odtworzenie tradycji kawiarni literackich i artystycznych istniejących w Europie na początku wieku, oferujących artystom i pisarzom różnych nacji i orientacji kulturalnych możliwość spotkania. Celem spotkań Café jest też zebranie w jednym miejscu twórców kultury generacji 35-45 z co najmniej trzech krajów w celu kreowania wspólnej postawy kulturalnego zaangażowania, tolerancji, wielokulturowości, wysokich wartości kulturalnych i humanistycznych. 

Dotychczas twórcy z kręgu Café Europa spotkali się w Lublanie, Krakowie, Sztokholmie, Amsterdamie, Poznaniu. W dyskusjach i prezentacjach zawsze biorą też udział literaci i artyści z miast, gdzie odbywają się spotkania. 

W ramach spotkania w Bukareszcie odbyły się: 

- cztery sesje i okrągły stół poświęcone problemowi postmodernizmu w Europie Środkowowschodniej 

- dwa wieczory literackie. 

W rumuńskich magazynach kulturalnych ukazały się wywiady z uczestnikami Café Europa, a wydawnictwo "Paralela 45" opublikowało materiały ze spotkania – zbiór tekstów zatytułowany "Smak postmodernizmu we Wschodniej Europie". 

W Café Europa w Budapeszcie uczestniczyli: 
- Ester Babarczy - Węgry; 
- Magda Carneci - Rumunia; 
- Gheorghe Craciun - Rumunia; 
- Krzysztof Czyżewski - Polska; 
- Ales Debeljak - Słowenia; 
- Peter Jukes - Wielka Brytania; 
- Chris Keulemans - Holandia; 
- Ion Bogdan Lefter - Rumunia; 
- Christopher Merrill - USA; 
- Carmen Musat - Rumunia; 
- Ana Pejcinova - Macedonia; 
- Mileta Prodanović - Jugosławia; 
- Nino Žalica - Holandia-Bośnia.