Artystyczna ścieżka przyrodnicza w parku krasnogrudzkim

Artystyczna ścieżka przyrodnicza w parku krasnogrudzkim - plakat

Wystawa plenerowa

Ścieżka składa się z 6 „stacji”, rzeźb autorstwa Aleksandry Wasilkowskiej ustawionych na ukrytych w zieleni postumentach, które nawiązują poetycko i abstrakcyjnie do 6 tematów przyrodnicznych:

1) Drzewa, 2) Mchy, Porosty, Grzyby, 3) Ptaki, 4) Owady, 5) Jezioro, 6) Kamień. 

Park krasnogrudzi zyska przestrzeń kontemplacyjną dla gości odwiedzających Dwór Miłosza, a także miejsce do działań edukacyjno-artystycznych.

Krasnogruda, 30 kwietnia o godz. 17.00 - inauguracja „Artystycznej ścieżki przyrodniczej w parku krasnogrudzkim”.

Zadanie realizowane w ramach Projektu grantowego: „Rozwój infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej” realizowanego przez Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńską” Lokalną Grupę Działania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020