Śladami Fryderyka Chopina

Śladami Fryderyka Chopina

4 marca 2020 - wyjazd do Żelazowej Woli

4 marca - w ramach projektu klas artystycznych odbyła się wycieczka klasy muzycznej śladami Fryderyka Chopina do Żelazowej Woli.

Program obejmował wykłady, edukacyjną grę terenową oraz koncert muzyki kompozytora wraz z prelekcją.

Punktem wieńczącym wyprawę było zwiedzanie wraz z przewodnikiem ,,starej” części Warszawy i dotarcie do kościoła św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu, gdzie spoczywa serce artysty.