Sejneński Skarbiec - rusza nowy program.

Sejneński Skarbiec - rusza nowy program.

Nowy, roczny program skupiony wokół tematyki związanej z miastem. To warsztaty edukacyjne dedykowane uczniom szkół podstawowych regionu, spotkanie ze sztuką, poznawanie wielokulturowego dziedzictwa miasta.

Kolejny z programów,  po  "Nasi sąsiedzi - wczoraj i dziś", "Trzej Starcy", "Moja Sejneńszczyzna", "Co pamieta Sejna", dotyczący poznawania sąsiadów, historii miasta i jego tradycji wielokulturowych.W czasie zajęć „powstaną” materialne ( ikona, krajka litewska, wycinanka żydowska, ceramiczne domki sejneńskie) i niematerialne (pieśni litewskie, cygańskie, rosyjskie, żydowskie, opowieści i legendy, historie wysłuchane od dziadków, wiersze o Sejnach) elementy składowe Skarbca, które staną się scenografią i kanwą opowieści w trakcie wieńczącego projekt uroczystego spotkania z udziałem Rodziców i Dziadków.

W programie uczestniczyć będzie 5 klas ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach, oraz szkoła  z Poćkun

Warsztaty listopadowe dla Szkoły Podstawowej w Sejnach

Sejneński Skarbiec

I blok Sejny i Sąsiedzi

- lekcja o charakterze warsztatowym wprowadzająca w tematykę wielokulturowości, ogólna opowieść o dawnych i dzisiejszych mieszkańcach z wykorzystaniem „Filmowej Kolekcji Bajek. Opowieści Pogranicza”, warsztaty plastyczne, ceramiczne – sejneńska architektura

czas trwania 2,5 godz., prowadzenie Bożena Szroeder i Wiesław Szumiński

Kl. Va – 19 listopada (czwartek), godz. 12.00

Kl. Vb – 26 listopada (czwartek), godz. 12.00

Kl. IVc - 24 listopada (wtorek), godz.12.00

III blok Spotkanie ze Sztuką

Muzyka Sejn – warsztat dźwiękowy, zbieranie dźwięków i tworzenie pejzażu muzycznego miasta. Warsztat prowadzony przez Michała Moniuszko z wykorzystaniem mikrofonów, rejestratorów dźwięku, dyktafonów, telefonów komórkowych. Skomponowana Muzyka stanie się elementem składowym Sejneńskiego Skarbca

Kl.IVb – 5 listopada, godz. 12.00, czas trwania 2,5 godz.

IV blok - Misteria Dzieciństwa

- lekcja interaktywna opowiadająca o Jerzym Ficowskim

Podążając śladem Jurasia zanurzymy się w świat dzieciństwa, obejrzymy fotografie, film dokumentujący zabawy, rodzinne spacery, sprawdzimy czy nasze ukochane książki dzieciństwa towarzyszyły także małemu Jurkowi, poczytamy wiersze poety. Poznamy jego pierwsze poważne pasje i rozterki. Zostanie stworzone miejsce na dziecięce marzenia, dedykacje dla postaci z naszego dzieciństwa.

Kl. IV a – 18 listopada, czas trwania 2,5 godz., prowadzenie Bożena Szroeder