Prośba o wsparcie. 1% na rzecz Fundacji Pogranicze i Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie.

 Prośba o wsparcie. 1% na rzecz Fundacji Pogranicze i Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie.

Drodzy Przyjaciele, Sąsiedzi, Goście! Serdecznie prosimy o przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji Pogranicze i Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie.

Drodzy Przyjaciele, Sąsiedzi, Goście! Serdecznie prosimy o przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji Pogranicze i Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie.

2017 rok był dobrym  czasem pracy z mieszkańcami Sejneńszczyzny oraz sąsiedzkich pogranicz, spotkań z animatorami oraz artystami. Staramy się jeszcze aktywniej działać na rzecz naszego regionu, budujemy także sieć współpracy na całym świecie. Mamy jeszcze wiele, marzeń, planów oraz pokłady pasji. Chcielibyśmy rozwijać działania naszych Pracowni Krasnogrudzkich oraz w dalszym ciągu opiekować się Krasnogrudą, by była miejscem otwartym dla wszystkich, którzy przyjadą czerpać z doświadczeń naszej pracy lub cieszyć się krasnogrudzką naturą.

Będziemy wdzięczni za przekazany przez Was 1%.Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze?

Każda osoba, która płaci podatek dochodowy od osób fizycznych może przekazać 1% swojego podatku nie do skarbu państwa, lecz wspierając wybrane przez siebie Organizacje Pożytku Publicznego (OPP). 

Fundacja Pogranicze jest jedną z takich organizacji działającą w sferze dialogu międzykulturowego oraz kultury.

By przekazać 1% podatku wystarczy wpisać w zeznaniu podatkowym: 
- Pełną nazwę: FUNDACJA POGRANICZE 
- Numer KRS: 0000178248 
- Obliczoną równowartość 1% podatku należnego 

Informacje o Fundacji: 

pełna nazwa - FUNDACJA POGRANICZE 
status prawny - FUNDACJA, ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO   
numer KRS - 0000178248 
konto bankowe - BANK PEKAO SA O/SUWAŁKI 
konto: 35124058911111001028923522 

kontakt 

adres: Piłsudskiego 37, 16-500 Sejny 
tel./fax (87) 5650369 

e-mail: pogranicze@pogranicze.sejny.pl 
godziny otwarcia biura: 9:00-17:00 
organ upoważniony do reprezentacji - ZARZĄD 
rozpoczęcie działalności nieformalnej - ROK 1990 
pierwsza rejestracja sądowa - 05.06.1990, SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU 
rejestracja w KRS - 13.11.2003, SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU 
uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego - 17.11.2009, SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU 
Wpis w bazie ngo.pl - 7048 
Baza sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - 294296