Pracownia Słowa i Opowieści / 27 V 2015

Pracownia Słowa i Opowieści / 27 V 2015

Podczas spotkania uczestnicy pracowni dyskutowali na temat filmu „Mandarynki”.