Pracownia Słowa i Opowieści 2017

Prowadzone przez Krzysztofa Czyżewskiego seminaria i wykłady w ramach "Pracowni słowa i opowieści" miały charakter spotkań z historią rodzinną uczestników Pracowni.

Uczestnicy poprzez przywoływanie osobistych doświadczeń momentu przejścia i poszukiwanie elementów jego rytuału, kreowali własną opowieść o Moście. Odbyło się 5 spotkań [4 I, 3 II, 22 II, 24 IV, 19 VI]