Pogranicze w Olsztynie

Pogranicze w Olsztynie

na seminarium "Regiony pogranicza Europy - różnorodność - rozwój" Centrum Dialogu Międzykulturowego "Dom Mendelsohna", organizowanego przez Fundację "Borussia" i Dom Polski Wschodniej w Brukseli.

W dniach 24-26 czerwca w 2015 roku w Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA w Olsztynie odbyło się seminarium „Regiony pogranicza Europy – różnorodność – rozwój”. Była to wspólna inicjatywa Fundacji BORUSSIA oraz Domu Polski Wschodniej w Brukseli. Podczas spotkania starano się odpowiedzieć na pytanie: jak w odwołaniu do wspólnego dziedzictwa historycznego budować wśród mieszkańców regionów pogranicza, które od wieków stanowiły miejsce styku wielu kultur, narodów i tradycji, świadomość wspólnej odpowiedzialności i solidarności ponad granicami?

W cyklu spotkań  i debat w imieniu Pogranicza uczestniczyli Krzysztof Czyżewski i Weronika Czyżewska-Poncyljusz. Krzysztof Czyżewski wziął udział w panelu dotyczącym budowania nowej regionalnej tożsamości w praktyce, a także pomysłów na perspektywy rozwoju regionów.

Weronika Czyżewska-Poncyljusz w rozmowie pt. „Polska Wschodnia – geografie współpracy” prowadzonej przez Ewę Romanowską z Fundacji BORUSSIA przedstawiła międzynarodowy projekt Szkoła Pogranicza.

Wieczorna część seminarium poświęcona była rozważaniom wokół „Podręcznika dialogu” wydanego przez Fundację i Ośrodek Pogranicze przy współpracy z Domem Polski Wschodniej. Podczas spotkania twórczy dialog z twórcą podręcznika Krzysztofem Czyżewskim podjął poeta i pisarz Kazimierz Brakoniecki. Przyczynkiem do rozmowy było ukazanie się publikacji nie tylko w języku polskim i angielskim, lecz także rosyjskim.

1. Debata poświęcona "Podręcznikowi dialogu: Tożsamość i zaufanie", wydanego przez Pogranicze w językach polskim, angielskim i rosyjskim, z udziałem Krzysztofa Czyżewskiego i Kazimierza Brakonieckiego, prowadzona przez Alinę Kuzborską.

2. Prezentacja programu "Szkoła Pogranicza" dla praktyków dialogu międzykulturowego z Gruzji, Ukrainy, Białorusi i Polski, prowadzona przez Weronikę Czyżewską-Poncyliusz.

3.  Panel dyskusyjny o otwartym regionalizmie Polski Wschodniej z udziałem Krzysztofa Czyżewskiego i Krzysztofa Stanowskiego (Fundacja Solidarności Międzynarodowej, Lublin), prowadzony przez Iwonę Liżewską (Borussia).

http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci/tabid/158/ItemId/38374/btab/106/Default.aspx

http://borussia.pl/?tribe_events=regiony-pogranicza-europy-roznorodnosc-rozwoj