Pogranicze na Uniwersytecie Bolońskim

Pogranicze na Uniwersytecie Bolońskim

Cykl wykładów i warsztatów poświęconych tradycjom dialogu w Europie Środkowowschodniej i praktykom Pogranicza.

W maju br. Krzysztof Czyżewski prowadził pierwszy cykl wykładów i warsztatów na kampusie Forli Uniwersytetu Bolońskiego poświęconych tradycjom dialogu w Europie Środkowowschodniej i praktykom Pogranicza.
W semestrze wiosennym tego roku, na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Bolońskiego zainicjowany został - dzięki grantowi Funduszu Wyszehradzkiego na pierwsze lata - program dedykowany Europie Środkowej po 1989 roku "Kraje wyszechradzkie jako post-socjalistyczny region geopolityczny. Program ten w formie zajęć trwających jeden semestr, studenci mogą wybrać jako część swojego curriculum. Jego inicjatorem jest prof. Stefano Bianchini, dyrektor Interdyscyplinarnych Studiów Magisterskich nad Europą Wschodnią UB. Program, obok modułu geo-politycznego, ma także moduł kulturowy – do jego przygotowania i poprowadzenia jako ‘visiting professor’ został zaproszony Krzysztof Czyżewski. Dzięki temu powstaje cykl zajęć pt. "Tożsamość - Dialog - Zaufanie. Kultura współistnienia w Europie Środkowowschodniej oparty na praktykach Pogranicza. W jego ramach planowane są także w przyszłości szkoły letnie, wizyty studyjne i staże w Międzynarodowym Centrum dialogu w Krasnogrudzie, konferencje i seminaria. Program ten opiera się także na "Podręczniku dialogu: Tożsamość i zaufanie", wydanym przez Pogranicze w językach angielskim, polskim i rosyjskim, będącym owocem sympozjonów w ramach Wędrownej Akademii„Nowa Agora”.