Krzysztof Czyżewski z tytułem Ambasadora Nowej Europy

Krzysztof Czyżewski z tytułem Ambasadora Nowej Europy

Miło nam poinformować, że Krzysztof Czyżewski otrzymał nagrodę Ambasadora Nowej Europy za książkę „W stronę Xenopolis” opublikowaną przez Wydawnictwo MCK w serii Biblioteka Europy Środka.

Wyróżnienie to przyznawane jest od 2011 roku przez Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku oraz Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu.

„W stronę Xenopolis” to posumowanie drogi intelektualnej i praktyki kulturowej Krzysztofa Czyżewskiego, z których wyłoniła się jedna z najważniejszych współczesnych koncepcji myślowych: wbrew pogłębiającym się podziałom, wbrew kryzysowi wspólnotowości, wbrew alienującemu indywidualizmowi współczesnej kultury autor uczy nas budowania małych centrów świata, pokazuje tajemnicę małej liczby, wartość tkanki łącznej, myślenia dialogicznego, współodczuwania.

„Dla globalizującego się i coraz bardziej współzależnego świata najważniejszym wyzwaniem staje się solidarność, obejmująca całość relacji człowieka, tak z innymi ludźmi, jak i z naturą. A głęboka solidarność potrzebuje głębokiej kultury. Człowiekowi nowej epoki – jeśli nie doprowadzi do katastrofy, ulegając narastającym po raz kolejny siłom ksenofobii i egoizmu – prawdziwe wyzwolenie przyniesie empatia, o którą będzie walczył z taką samą determinacją i odwagą jak wcześniej o wolność i którą będzie w sobie kształtował, nie uciekając od wolności, lecz dobrowolnie się jej wyrzekając, albo też – co na jedno wychodzi – mądrze się nią dzieląc" – pisze w swojej książce.

„Ambasador Nowej Europy to najważniejsza polska i jedna z ważniejszych europejskich nagród w dziedzinie myśli. Choć bazuje na dorobku, nie jest jak większość nagród skierowana na to, co było, co już się dokonało, lecz wskazuje najwartościowsze spojrzenia na to, co przed nami. Jest więc nagrodą dającą nadzieję. Tak jak cała myśl Krzysztofa Czyżewskiego. Jak jego Xenopolis" – mówi Łukasz Galusek, zastępca ds. programowych Międzynarodowego Centrum Kultury.

To już druga nagroda Ambasadora Nowej Europy dla autora i książki wydanej przez MCK. W 2017 roku tytuł ten otrzymał Claudio Magris za przygotowany i przetłumaczony przez Joannę Ugniewską zbiór esejów „O demokracji, pamięci i Europie Środkowej".


VIII edycja konkursu o nagrodę

Ambasadora Nowej Europy

rozstrzygnięta!

LAUREAT ZA ROK 2019 

Nagrodzona pozycja jest prawdziwą perełką na polskim rynku wydawniczym. Stanowi ona opus magnum niezwykle wszakże aktywnego na polu kultury działacza i może pełnić funkcję swoistego kompasu intelektualnego w tych jakże trudnych czasach. Podejmując szeroką tematykę wielokulturowych pograniczy książka ta doskonale oddaje ducha tego, kim jest dzisiaj Ambasador Nowej Europy.

#WydawnictwoMCK

Europejskie Centrum Solidarności I European Solidarity Centre

Kolegium Europy Wschodniej

KUP KSIĄŻKĘ Krzysztof Czyżewski "w stronę Xenopolis"

W prasie:

Monika Żmijewska "Krzysztof Czyżewski Ambasadorem Nowej Europy. Kompas intelektualny na trudne czasy", Gazeta Wyborcza oddział Białystok, 8 grudnia 2020