Krzysztof Czyżewski z Nagrodą Obojga Narodów

3 maja 2021

Krzysztof Czyżewski odbiera dziś Nagrodę Obojga Narodów przyznawaną przez Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej. Nagroda ta przyznawana jest za znaczący wkład we współpracę Polski i Litwy autorom dzieł literatury i sztuki, wydawcom, naukowcom, ludziom kultury. Oprócz inicjatora i współtwórcy Ośrodka "Pogranicze" Krzysztofa Czyżewskiego w tym roku Nagroda Obojga Narodów trafia do: historyka Jana Malickiego, pisarki Kristiny Sabaliauskaite, tłumacza i pedagoga Eduardasa Piurko.

Wielka Radość!