Gruzja 23 - 30 września / Pracownia słowa i opowieści

Gruzja 23 - 30 września / Pracownia słowa i opowieści

Podróż do Gruzji w ramach spotkań warsztatowych "Pracowni słowa i opowieści" prowadzonej przez Krzysztofa Czyżewskiego.

Program wyjazdu inspirowany jest starożytnym mitem o Medei i wyprawie Argonautów po złote runo. Zgłębiając tajemnice Gruzji uczestnicy Pracowni będą zajmować się odkrywaniem różnych wcieleń mitu w kulturze, architekturze i literaturze, od Homera i Hezjoda po Eurypidesa i Sofoklesa. Przewodnikami w podróży będą Arczil Kikodze - gruziński pisarz, aktor, alpinista i ornitolog oraz Krzysztof Czyżewski.

Podróż jest zwieńczeniem pierwszego 4 letniego etapu pracy Pracowni słowa i opowieści.

Mit  o Medei i Argonautach  to najstarsza w kulturze europejskiej opowieść o spotkaniu z Innym – wyprawa Argonautów jest pierwszą podróżą Europejczyków poza limes własnego świata, a także ich powrotem do własnego domu. Spotkanie z inną kulturą – królestwa Kolchidy, żyjącego w zamkniętym świecie własnych wartości i tradycji – związane jest z kradzieżą „złotego runa”, a więc skarbu i tajemnicy tradycyjnej wspólnoty. Medea – kolchidzka księżniczka i czarodziejka, uwiedziona miłością do Innego – Jazona, przybywa z Argonautami do Grecji i staje się pierwszą „obcą” w archetypicznej pamięci naszej cywilizacji. To „spotkanie kultur” nie udaje się, ma tragiczny przebieg – zdradzona Medea nie godzi się na „pragmatyczne” warunki układu proponowanego jej przez Greków i wybiera szaleństwo buntu, aż po zabójstwo. Jest to więc historia o pierwszym „zerwanym moście”. Pracując dzisiaj w Europie nad zbudowaniem mostu jako symbolu nowego paradygmatu współistnienia w nowoczesnym społeczeństwie wielokulturowym, zawsze w jakimś sensie nie stawiamy mostu od zera, lecz go odbudowujemy, świadomi, że w jego fundamentach złożona jest ofiara Medei i wszystkich innych, w imieniu których ona po dziś dzień do nas przemawia. Współczesne odczytanie tego mitu konfrontuje nas z ciągle aktualnymi pytaniami o sztukę współistnienia z innym, ryzyko przekraczania ale także zacierania granic, o zderzenie tradycyjnych wartości z nowoczesnością i globalizacją, o tajemnicę „złotego runa” i jego atrakcyjność dla lokalnych społeczności, o zagrożoną wspólnotowość i etos dialogu.

Krzysztof Czyżewski weźmie także udział w spotkaniu roboczym Pogranicza ze Stichting Caucasus Foundation (SCF) podsumowujacym dotychczasową współpracę obu instytucji oraz o planach przyszłych wspólnych działań w dziedzinie edukacji młodzieży, w szczególności metod wykorzystywania sztuki w tym procesie.

Z podróży do Gruzji - poetycka relacja Zofii Piłasiewicz

Pracownia słowa i opowieści