Café Europa / 30 kwiecień - 1 maj 2016

Café Europa 30 kwiecień - 1 maj 2016

Pokolenie Bośni/ Bosnian Generation

Idea latającej kawiarni literacko-artystycznej powstała w odpowiedzi na potrzebę stworzenia forum dyskusji i twórczej współpracy pisarzy i artystów, którzy spotkali się po raz pierwszy podczas wojny w byłej Jugosławii. Dla twórców Café Europa tragedia krwawego rozpadu wielokulturowej wspólnoty, której symbolem stała się Bośnia, zapowiadała początek kryzysu, który rozprzestrzeni się na inne miasta i regiony pogranicza. Pisali i tworzyli na ten temat, brali udział w publicznych debatach i akcjach społecznych. Podczas licznych spotkań Café Europa (Amsterdam, Sztokholm, Kraków, Sejny, Bukareszt, Iowa, Warszawa, Barcelona, Saragossa, Nowy Jork, Sarajewo) rozszerzali krąg wymiany myśli i twórczej współpracy, zapraszali do uczestnictwa w spotkaniach miejscowych twórców, inicjowali dyskusje w mediach. I choć z czasem tematem przewodnim tych spotkań były różne palące problemy współczesności, zawsze istotnym punktem odniesienia dla nich było pokoleniowe doświadczenie tragedii Bośni. Dlatego zaczęto ich nazywać „Pokoleniem Bośni”.

Udział wzięli: Mileta Prodanović (Belgrad), Magda Cârneci (Bukareszt), Peter Jukes (Londyn), Chris Keulemans (Amsterdam), Nino Žalica (Amsterdam), Rolandas Rastauskas (Wilno), Eugenijus Ališanka (Wilno), Christopher Merrill (Iowa), Zbigniew Machej (Cieszyn).

Goście specjalni: Erica Johnson Debeljak (Ljubljana) i Lukas Debeljak (Ljubljana).

Spotkanie prowadził Krzysztof Czyżewski.