Ambasador Wschodu. Laureaci 2020: Krzysztof Czyżewski i projekt Stowarzyszenia "Pocztówka"

Ambasador Wschodu. Laureaci 2020: Krzysztof Czyżewski i projekt Stowarzyszenia "Pocztówka"

Tytuł przyznawany od siedmiu lat przez wydawcę magazynu "Kraina Bugu" honoruje osoby i instytucje działające na terenie wschodniej Polski oraz na jej pograniczu. W tegorocznej edycji wśród laureatów znaleźli się Krzysztof Czyżewski, szef Ośrodka Pogranicze, i festiwal Wertep - projekt Stowarzyszenia "Pocztówka", które przywozi teatr do miejscowości teatru pozbawionych.

Organizatorzy konkursu „Ambasador Wschodu” w tym roku statuetki (za dokonania z ubiegłego roku) przyznali osobom, projektom i instytucjom w 12 kategoriach. Selekcja była duża – zgłoszeń do nagrody było aż 130.

Wizytówki regionu

Jak informują organizatorzy, Konkurs o Tytuł Ambasadora Wschodu to największy i najstarszy cykliczny przegląd dokonań, które w sposób wyjątkowy i godny reprezentują potencjał społeczny, gospodarczy, naukowy i kulturalny Polski wschodniej oraz jej pogranicza. Przedmiotem konkursu jest ocena, wybór, prezentacja i uhonorowanie tytułem Ambasadora Wschodu samorządów, przedsiębiorstw, instytucji, organizacji oraz osób wyróżniających się w dziedzinie samorządności, biznesu i turystyki, projektów społecznych, kultury, nauki i sztuki. Laureaci robią unikatowe rzeczy, są kreatywni, działają nie tylko lokalnie, będąc wizytówką swoich małych ojczyzn.

Organizatorzy rozszerzyli konkurs na działania i inicjatywy realizowane na całym obszarze Polski wschodniej, od Suwałk po Sanok. Od roku 2015 została zmieniona także formuła merytoryczna i obok dziedzin takich jak działalność kulturalno-społeczna, samorząd, biznes, turystyka pojawiły się takie kategorie jak kultura i sztuka oraz odpowiedzialność społeczna. W każdym roku przyznawana jest także Nagroda Specjalna za działania transgraniczne lub transregionalne oraz tytuł Honorowego Ambasadora Wschodu za całokształt działalności.

Czytaj na stronie Gazety Wyborczej