1% na rzecz Fundacji Pogranicze i Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie

1% na rzecz Fundacji Pogranicze i Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie
-

 Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy,

 

zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o przekazanie Fundacji Pogranicze 1% podatku. Rok ubiegły był dla naszej organizacji bardzo trudny. W znacznym stopniu zmniejszona została nasza działalność. Od czasu wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią nie mieliśmy i nie mamy możliwości przyjmowania grup stażowych, prowadzenia warsztatów edukacyjno-artystycznych, organizowania wizyt studyjnych, przyjmowania zwiedzających na wystawę. Trudna sytuacja na rynku spowodowała, że ustały darowizny na działalność od osób prywatnych i instytucji.

Fundacja Pogranicze realizuje działalność w zakresie edukacji i kultury, nie prowadzidziałalności gospodarczej. Stąd nasza serdeczna prośba o pomoc w postaci przekazania nam 1% podatku.

Mimo ograniczeń staraliśmy się realizować programy artystyczne, edukacyjne, wydawnicze – lokalne, regionalne, międzynarodowe i w realu i w rzeczywistości wirtualnej. Fundacja Pogranicze swój program wypełniać mogła głównie latem, jednakże i tak z wieloma ograniczeniami. Odbyło się PAMIĘTANIE MIŁOSZA – spotkanie w 16. rocznicę śmierci Poety, doroczne Święto Mostu – z muzyką Pawła Szymańskiego, Wojciecha Szroedera, w wykonaniu Orkiestry Klezmerskiej, z poematem Krzysztofa Czyżewskiego „Śmierć prawdziwszego boga” i „Bajęda o huśtawce”, powstała nowa Kolekcja Filmowa Opowieści Pogranicza, przygotowaliśmy piękną mapę wraz z rzeźbą opowiadającą o mikro-historiach sejneńskich rodzin, w przygotowaniu jest nowa publikacja – Kronika „Domowe Dziejopisanie”, która zawiera 12 opowieści – wspomnień o historii miejsca, z którym od pokoleń związani są rodzinnie i sąsiedzko mieszkańcy wiosek Krasnogruda, Żegary i Dusznica, uruchomiliśmy wspólnie z pisarką Ullą Lachauer nowy program rezydencyjny – Pogranicze/Białoruś, odbyło się pierwsze spotkanie organizowane w ramach programu Centrum Archiwistyki Społecznej „Małe ojczyzny”, którego partnerem lokalnym jest Fundacja Pogranicze, odbywały się koncerty muzyczne i spotkania z poezją. Większość tych działań odbywała się bezpłatnie.

Nie ustajemy w naszych staraniach, aby Krasnogruda była miejscem tętniącym życiem z nowoczesnymi programami dla regionu, Polski i świata.

Jednakże teraz potrzebujemy Państwa pomocy. Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Pogranicza